Downloads

Veelgebruikte downloads

Schoolgids

In de schoolgids schetsen wij een beeld van onze school. U krijgt een idee van wat wij belangrijk vinden en wat wij onze leerlingen meegeven.

Naast de schoolgids is er ook een schoolplan. In het schoolplan staan onder andere de analyse van de school, de visie en de beleidsvoornemens voor de periode 2023-2027.

Er is per schooljaar ook een jaarplan met de plannen en activiteiten. Zowel het school- als het jaarplan ligt ter inzage in de school voor belangstellende ouders.

Nieuwsbrieven

Download hier onze meest recente nieuwsbrieven.