Missie en visie

Missie

Bij ons op school:

  • Geven we onderwijs vanuit Gods Woord en mag je ervaren dat je uniek en waardevol bent in Zijn ogen.
  • Krijg je de ruimte om jezelf en je talenten te ontdekken en te ontwikkelen, om van betekenis te zijn voor de wereld om je heen.
  • Bieden we een betekenisvolle en rijke leeromgeving om te groeien in het nemen van verantwoordelijkheid voor je gedrag en je leren. 
  • Creëren we synergie tussen leerlingen, ouders en het team, want samen bereiken we meer!

Onze missie vertalen we in het volgende motto:

Jij doet er toe!

In de letter R is te zien dat we ruimte bieden, dat is ook wat Rehoboth letterlijk betekent; ruimte door God gegeven om in te leven (Gen. 26:22).

Visie

Als Rehobothschool willen we de leerlingen voorbereiden op een betekenisvolle deelname aan de wereld van vandaag en morgen. Deze wereld vraagt kinderen met kennis, vaardigheden en identiteit. In termen van Covey spreken we over: kennisoverdracht, levensvaardigheden en waardenoverdracht.

  • Kennisoverdracht door het toepassen van de vier sleutels voor een effectieve les.
  • Levensvaardigheden door persoonlijk leiderschap te ontwikkelen met behulp van de 7 gewoonten van steven Covey.
  • Waardenoverdracht vanuit onze achtste gewoonte ‘God is onze Leidsman’.

Wij zijn een HSN-school

We horen bij de Hervormde Schoolverening te Nijkerk. Bekijk voor meer informatie de video of ga naar de website van de HSN. 

Video over de HSN (2 min.)

Christelijk onderwijs van goede kwaliteit