Buitenschoolse opvang (BSO)

In de Rehobothschool kunt u niet alleen terecht voor onderwijs maar ook voor kinderopvang van Bzzzonder spelen.

Kinderdagverblijf (kdv)
Het kinderdagverblijf van Bzzzonder is er voor kinderen tot vier jaar oud. Omdat Bzzzonder De Brink een kleinschalige kinderopvanglocatie is, worden kinderen van nul tot vier jaar bij elkaar opgevangen op één groep, ofwel een verticale groep. Het fijne hieraan is, dat elkaar helpen en van elkaar leren heel natuurlijk gaat. Er wordt gewerkt met een vast dagritme waarin activiteiten en rustmomenten worden afgewisseld. Picknicken op het grote speelveld, kleien aan tafel, met de blokken spelen op de grond en in alle rust luisteren naar prachtige voorleeshalen.

Buitenschoolse opvang (bso)
Kinderen vanaf vier jaar oud worden opgevangen op de bso. Bij Bzzzonder vinden ze dat dat vooral heel erg leuk moet zijn, op school is er immers de hele dag hard gewerkt. De bso-middag start dan ook altijd met een kop thee om even bij te komen. Verhalen vertellen, even mopperen over rekensommen en lachen om elkaars avonturen. En dan is het tijd voor actie! Een zakloopestafette op het grasveld, vliegeren op het plein of binnen lekker tekenen en moppen tappen. Net waar de kinderen zin hebben, als we maar plezier wordt gemaakt!

Bij Bzzzonder is iedereen welkom
De deur staat dus ook wagenwijd open als uw kind wat extra’s nodig heeft. Extra hulp, zorg of aandacht bijvoorbeeld. Soms is een net iets andere benadering al genoeg om uw kind tot bloei te laten komen. Bzzzonder gaat graag in gesprek en op zoek naar mogelijkheden. Samen kijken jullie hoe uw kind volledig zichzelf kan zijn.

Meer weten?
Sfeer proeven, een rondleiding krijgen, of vragen? Neemt u dan gerust contact op.

Tel: 088-2999600
Mail: info@bzzzonder.nl