Onderwijsconcept

The leader in me, de 7 gewoonten

Als Rehobothschool willen we de leerlingen voorbereiden op betekenisvolle deelname aan de wereld van vandaag en morgen. Deze wereld vraagt kinderen met kennis (wat weet ik?), vaardigheden (wat kan ik?) en een stevige identiteit (wie ben ik?). Uit onderzoeken blijkt dat zelfsturing/zelfbeheersing belangrijke vaardigheden zijn die kinderen nodig hebben om staande te blijven in een wereld waar de keuzemogelijkheden oneindig lijken. We geven daarom onderwijs met een breed aanbod. Het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden is één van de pijlers van ons onderwijs. We leren onze leerlingen bijvoorbeeld om na te denken over hun eigen handelen, keuzes te maken,  problemen op te lossen, te communiceren en samen te werken. Deze 21-eeuwse vaardigheden en executieve functies bieden wij aan binnen de 7 gewoonten van Steven Covey. In de dagelijkse lessen kunnen de leerlingen oefenen om zich deze gewoonten met vaardigheden eigen te maken.

De 7 gewoonten (The Leader In Me) is een concept van Steven Covey vanuit Amerika wat inmiddels ingang heeft gekregen op honderden scholen in Nederland. Zijn zoon Sean Covey heeft het concept uitgewerkt voor kinderen en tieners. Uitgangspunt in dit concept is dat je de invloed op je leven kunt vergroten door zelfleiderschap. Door het werken met de 7 gewoonten leren kinderen en ook volwassenen bewust nadenken over hun eigen handelen, hun eigen keuzes en hun eigen rol in het geheel. Ze leren oplossingsgericht te denken en te luisteren naar de perspectieven van de ander. Ze leren om niet alleen samen te werken, maar om met elkaar iets beters of mooiers te creëren door het beste uit elkaar te halen.

Persoonlijk leiderschap

Persoonlijk leiderschap = de juiste dingen doen, ook als niemand het ziet. Het gaat erom leerlingen die eigenschappen mee te geven die hen helpen zichzelf te ontwikkelen. Het is een manier van kijken, denken en doen die de dagelijkse praktijk op school kleurt en leerlingen helpt ontdekken wie ze zijn. Dit proces naar persoonlijk leiderschap (met gebruik van de 7 gewoonten van Steven Covey), geeft een gemeenschappelijke taal op school. Hiermee bereiden we de leerlingen voor op hun toekomst.

De 7 gewoonten zijn niet bedoeld om een groot leider te worden, maar om een evenwichtig en sociaal mens te worden. Leven vanuit de theorie van de 7 gewoonten is leven vanuit het bewustzijn van je eigen persoon. Het gaat erom te weten wie je bent, welke talenten of krachten je in je hebt, te weten hoe je die kunt inzetten om zelf in je kracht te komen, maar ook hoe je de verbinding met de ander kunt maken. Je leert om meerwaarde te creëren, zowel voor jezelf als voor je omgeving

De 7 gewoonten

Gewoonte 1 Wees proactief is de meest fundamentele van allemaal. We kunnen niet bepalen wat er allemaal op ons afkomt, maar we kunnen wel kiezen hoe we er mee omgaan. Het is de keuze die je maakt, die bepaalt of je je verantwoordelijk voelt of een slachtoffer.

Gewoonte 2 Begin met het einddoel voor ogen. Waar draait het in mijn leven om? Wat vind ik echt belangrijk? Waar wil ik voor gaan? Je missie/doel is bepalend voor alle andere beslissingen die je neemt.

Gewoonte 3 Belangrijke zaken eerst. Stel je prioriteiten. Wat is het belangrijks? Wat is mijn plan? Wat moet er eerst gebeuren? Zorg voor vaste structuren en routines en houdt overzicht.

Gewoonte 4 Denk win-win. Zoeken naar een oplossing die werkt voor iedereen. Het gaat er bij een ruzie of geschil niet om om je zin te krijgen, maar om een oplossing te vinden die voor beide goed is, om er samen beter uit te komen.

Gewoonte 5 Eerst begrijpen dan begrepen worden. Empathisch luisteren met je oren, je ogen en je hart. Een open luisterhouding om de ander echt te willen begrijpen. Luisteren zonder direct iets te willen oplossen.

Gewoonte 6 Synergie, 1+1=3. In het samenwerken zoek je samen naar nieuwe, betere oplossingen. Het gaat niet om jouw manier of mijn manier, maar om een betere, hogere manier. Synergie levert niet alleen nieuwe alternatieven, maar maakt de relatie hechter doordat je samen iets nieuws creëert.

Gewoonte 7 Houdt de zaag scherp. Zorg voor een goede balans en nieuwe energie.

Gewoonte 8

Gewoonte 8 hebben wij als Rehoboth zelf toegevoegd. Niet omdat onze identiteit niet naar voren kan komen in de 7 gewoonten, maar omdat we hiermee willen aangeven dat wij ons afhankelijk weten van God, onze Vader in de Hemel. Uit Zijn bron putten wij van Zijn trouw en liefde. Hij geeft ons hoop. Dit symboliseren wij met het water en de regenboog bij onze eigen gemaakte bomen bij de kleuter- en zijingang.

Onderwijsconcept onderbouw: spelen = leren

Jonge kinderen leren door te spelen en te bewegen. Op die manier doen ze ervaringen op en ontwikkelen ze. Spelen neemt daarom een grote plaats in, in ons onderwijs. Spelen = leren. Spelen is actief bezig zijn, daarom gaan we uit van activiteiten: spelactiviteiten, constructieve- en beeldende activiteiten, lees-schrijfactiviteiten, gespreks-en kringactiviteiten, reken- en wiskundeactiviteiten, enz. Spelactiviteiten en leeractiviteiten moeten met elkaar verbonden zijn. We vinden het belangrijk dat kinderen intensief en betrokken spelen. Bij het opstarten van een nieuw thema richten we samen met de kinderen een themahoek in of voegen we materiaal toe in een hoek om het spel te verrijken. Inrichten van een rijke leeromgeving, kennis van de ontwikkeling van het jonge kind, observeren en stimuleren zijn bij ons belangrijke aspecten.

Lees voor meer informatie ons beleidsplan.