Passend onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Passend onderwijs is de naam voor de manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt georganiseerd. Door passend onderwijs kunnen meer kinderen, eventueel met extra ondersteuning, in het reguliere onderwijs blijven. Passend onderwijs is dus geen schooltype; kinderen zitten niet ‘op’ passend onderwijs. De HSN-scholen werken in een samenwerkingsverband en maken binnen het systeem van passend onderwijs afspraken met elkaar over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen zo goed mogelijk onderwijs krijgen dat bij hen past. Passend onderwijs is zoeken naar de meest passende plek voor leerlingen binnen regulier of, als dat niet past, speciaal basisonderwijs. Het samenwerkingsverband waartoe de HSN behoort, heet de Zeeluwe.

Passend onderwijs op de Rehobothschool

Jij doet er toe! Je bent door God geschapen. Daarom mogen we vanuit didactisch en onderwijskundig oogpunt de kinderen niet over één kam scheren alsof alle kinderen gelijk zijn voor wat betreft hun mogelijkheden. Kortom: ook op school willen we omgaan met verschillen die er zijn.

Om dit mogelijk te maken werken we samen met verschillende externe partners. Begeleiding vanuit bijvoorbeeld Intraverte, Auris en Opdidakt hebben we in onze school.

Verder hebben we de volgende faciliteiten op school:

  • een rust en ruimte lokaal: hier kunnen kinderen prikkelarm werken onder begeleiding
  • dyslexiebegeleiding: voor kinderen met een verklaring zonder recht op een behandeling
  • extra ondersteuning binnen en buiten de groep
  • verrijkingsgroepen
  • bovenschoolse plusklas

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over passend onderwijs op de website van de HSN.