Parro en ouderportaal

Parro

We maken als school gebruik van ‘Parro’, een communicatiemiddel om snel en eenvoudig in contact te staan. We gebruiken Parro onder andere voor de berichten vanuit de groepen en het inplannen van gesprekken. U kunt ook de gegevens van uw kind hierin wijzigen. Via Parro maken we gebruik van Schoolkassa. Dit is een systeem om bijvoorbeeld de vrijwillige ouderbijdrage te vragen.

U kunt Parro downloaden in de App Store of inloggen via de knop hieronder.

Ouderportaal

Na aanmelding krijgt u een account voor het ouderportaal. U kunt binnen het ouderportaal de gegevens van uw kind(eren) zien en wijzigingen doorgeven met betrekking tot het adres, medische gegevens en dergelijke (een aantal is ook mogelijk via Parro).